Osoby posiadające faktury/rachunki do rozliczenia stypendiów szkolnych
proszone są o wrzucanie w kopertach kompletu faktur/rachunków
do skrzynki znajdującej się na parterze Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie
w terminie od 01.06.2020 r. do 12.06.2020 r.

Nadmienia się, że skrzynka podawcza będzie wystawiona już od 20.05.2020 r.
(jeżeli już ktoś posiada komplet faktur/rachunków
załatwiając inne sprawy w Urzędzie lub Banku Spółdzielczym
może doręczyć faktury/rachunki do rozliczenia).

W razie pytań proszę dzwonić pod nr tel.: 13 448 26 08.