^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Osoby posiadające faktury/rachunki do rozliczenia stypendiów szkolnych
proszone są o wrzucanie w kopertach kompletu faktur/rachunków
do skrzynki znajdującej się na parterze Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie
w terminie od 01.06.2020 r. do 12.06.2020 r.

Nadmienia się, że skrzynka podawcza będzie wystawiona już od 20.05.2020 r.
(jeżeli już ktoś posiada komplet faktur/rachunków
załatwiając inne sprawy w Urzędzie lub Banku Spółdzielczym
może doręczyć faktury/rachunki do rozliczenia).

W razie pytań proszę dzwonić pod nr tel.: 13 448 26 08.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa