^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


96825259 3298722286806948 4418156870833799168 oOd kilku lat na terenie naszej gminy trwają prace związane z budową infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług szybkiego internetu, telewizji oraz telefonii stacjonarnej. Uprzednio, w ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie”, powstała sieć dystrybucyjna.

Kolejny etap prac, zorientowany na dostarczenie szybkiego internetu dla gospodarstw domowych, to zadanie tzw. operatorów „ostatniej mili”. Wojewódzki projekt na terenie naszej gminy realizuje firma Voice Net S.A. Gmina Nowy Żmigród nie jest stroną tego zadania inwestycyjnego, jednak reagując na liczne pytania naszych mieszkańców, postanowiliśmy uzyskać od Wykonawcy przedmiotowe informacje. W odpowiedzi na urzędowe pisma, dnia 29.04.2020 r. firma Voice Net S.A. z Rzeszowa, przedstawiła krótkie sprawozdanie o stopniu zaawansowania prowadzonych robót. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2017–2020 realizowanego przez Voice Net S.A. w naszej gminie zostało wyznaczonych 1030 punktów adresowych oraz placówki oświatowe, które mają uzyskać dostęp do sieci światłowodowej. Spośród wyznaczonych punktów adresowych do ponad 40% zostały wykonane prace projektowe uwzględniające budowę przyłączy. Całość projektowanej sieci światłowodowej na tym obszarze wynosi 70 km. Ponad 30% przyłączy jest na etapie realizacji projektów technicznych. Dodatkowo w celu usprawnienia realizacji projektu firma podjęła współpracę z operatorem.

Stopień zaawansowania prac w poszczególnych miejscowościach naszej gminy, przedstawia się następująco:
– Gorzyce – całkowita liczba punktów adresowych wynosi 88, z których 24% jest wykonanych,
– Toki – z 31 punktów adresowych wykonano 26%,
– Mytarka – liczba punktów adresowych wynosi 39, 95% zostało wykonanych,
– Mytarz, Brzezowa, Jaworze, Siedliska Żmigrodzkie, Grabanina – całkowita liczba punktów adresowych wynosi 153, prace projektowe są w trakcie realizacji,
– Desznica – całkowita liczba punktów adresowych wynosi 56, z których 61% zostało wykonanych,
– Kąty – całkowita liczba punktów adresowych wynosi 216, z których 97% zostało wykonanych,
– Nowy Żmigród – całkowita liczba punktów adresowych wynosi 32, z których 53% zostało wykonanych,
– Stary Żmigród – całkowita liczba punktów adresowych wynosi 22, z których 18% zostało wykonanych,
– Łysa Góra – całkowita liczba punktów adresowych wynosi 64, z których 53% zostało wykonanych,
– Makowiska – całkowita liczba punktów adresowych wynosi 29, z których 6% zostało wykonanych,
– Nienaszów – całkowita liczba punktów adresowych wynosi 59, z których 71% zostało wykonanych,
– Sadki – całkowita liczba punktów adresowych wynosi 15 i w całości zostały wykonane.

Jednocześnie firma Voice Net S.A. informuje, iż terminem, w którym mieszkańcy ww. miejscowości będą mogli rozpocząć korzystanie z usług za pośrednictwem budowanej sieci jest grudzień 2020 roku. Dostęp do wybudowanej sieci szerokopasmowej będzie możliwy dla wszystkich operatorów, chcących świadczyć przedmiotowe usługi.

Voice Net, Konsultant ds. projektu: 699 674 690

fot. NowyZmigrod24.pl

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa