^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


95150533 3268816596464184 9065363729087987712 oNa dzień dzisiejszy wykonane zostały roboty związane z budową i przebudową urządzeń odwadniających i odprowadzających wodę z pasa drogowego do rzeki Wisłoki, przebudowano lub zabezpieczono urządzenia infrastruktury technicznej, wykonano obiekty inżynierskie (przepusty), a także zjazdy indywidualne i publiczne z przepustami.

Do wykonania pozostają prace związane z: przebudową geometrii drogi, przebudową skrzyżowania z drogą powiatową, wzmocnieniem podbudowy i wykonaniem nawierzchni mineralno-bitumicznej.

Całkowity koszt wykonania zadania przez PRDM sp. z o.o. w Jaśle wynosi 1 249  689,74 zł. 70% kosztów inwestycji pokryje Fundusz Dróg Samorządowych Województwa Podkarpackiego, a pozostałe 30% stanowić będzie wkład własny Gminy Nowy Żmigród.

95150533 3268816596464184 9065363729087987712 o

94883649 3268816893130821 342957231689433088 o

95017328 3268816923130818 5622114037299937280 o

Krystian Gaworowski

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram