Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin ich składania został wydłużony do 15 czerwca br. W celu pomocy w wypełnieniu i złożeniu wniosku w ARiMR zapraszamy wszystkich chętnych do kontaktu telefonicznego z Gminnym Punktem Doradztwa Rolniczego w Nowym Żmigrodzie, codziennie pod numerem tel. 723 977 303 lub z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Jaśle – numer tel. 13 44 628 54.