^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin ich składania został wydłużony do 15 czerwca br. W celu pomocy w wypełnieniu i złożeniu wniosku w ARiMR zapraszamy wszystkich chętnych do kontaktu telefonicznego z Gminnym Punktem Doradztwa Rolniczego w Nowym Żmigrodzie, codziennie pod numerem tel. 723 977 303 lub z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Jaśle – numer tel. 13 44 628 54.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram