94081336 3250754114937099 6815117048591417344 oW ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Grabanina, wydzielonego z budżetu Gminy Nowy Żmigród, wykonano drugi etap remontu placu zabaw przy Domu Ludowym w Grabaninie. Remont ten polegał na wybraniu piasku, ułożeniu geowłókniny, rozebraniu obrzeży, uzupełnieniu kruszywem bezpiecznym.

Wartość wykonanego zadania to 11 500,00 zł. Remont wykonała firma pn. „Usługi dekarskie Wojciech Ladziński” z siedzibą w Nienaszowie.

Plac będzie dostępny po zniesieniu obostrzeń powodowanych troską o zdrowie mieszkańców.

Tekst: Grabanina
Fot.: Własne