Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie informuje, że wszystkie świadczenia będą wypłacane w terminach określonych w decyzjach, tj.:
– świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia opiekuńcze, świadczenie rodzicielskie) – 20.03.2020 r. (piątek);
– świadczenie wychowawcze (500+) – 25.03.2020 r. (środa).

Szczegółowe informacje dotyczące wypłaty świadczeń można uzyskać pod nr telefonu 13 448 26 08.