ZDJ2W związku z koronawirusem zamknięto żłobek, przedszkole lub szkołę, do której uczęszcza twoje dziecko? W takiej sytuacji rodzic może liczyć na dodatkowe 14 dni na opiekę nad dzieckiem do lat 8. Więcej informacji na ten temat będzie można uzyskać podczas dyżuru telefonicznego ekspertów Oddziału ZUS w Jaśle.

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem szkoły, przedszkola z powodu COVID-19? Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Kiedy przysługuje zasiłek chorobowy za okres trwania kwarantanny lub izolacji w związku z chorobą zakaźną?

Odpowiedzi na pytania i wątpliwości będzie można uzyskać 13 marca 2020 r. w godz. 10.00–12.00 pod numerem telefonu 13 44 640 01 wew. 236, podczas dyżuru ekspertów ZUS z Oddziału w Jaśle.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy!

Więcej informacji można również znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl