Uprzejmie informuję, że w dniu 9 marca 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 15.00
w sali nr 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie
odbędzie się
Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy VIII Kadencji w Nowym Żmigrodzie.

Program sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji.

4. Przyjęcie porządku obrad sesji.

5. Podjęcie oświadczenia w sprawie przygotowania i realizacji inwestycji „Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczpospolitej Polskiej”.

6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Henryk Strzelec