88090823 3127065147305997 2973624301057474560 oW związku z zaobserwowanymi trudnościami z zachowaniem zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych u części mieszkańców oraz dla ułatwienia całego procesu prezentujemy Państwu aplikację, która powinna ten proces uporządkować i ułatwić.

EcoHarmonogram to darmowa aplikacja mobilna, która umożliwia mieszkańcom gminy Nowy Żmigród łatwy dostęp do zawsze aktualnego harmonogramu wywozu odpadów oraz do różnego rodzaju dodatkowych informacji i powiadomień związanych z odpadami.

Korzyści z usługi Eco Harmonogram dla mieszkańców:
• darmowa aplikacja mobilna zawierająca pełne i zawsze aktualne informacje o terminach wywozu, sposobie sortowania odpadów, PSZOK itp.,
• proste pobieranie harmonogramu poprzez podanie swojego adresu zamieszkania,
• przypomnienia o zbliżających się terminach wywozu odpadów w aplikacji mobilnej,
• zawsze aktualny harmonogram w aplikacji mobilnej dzięki automatycznej aktualizacji,
łatwy dostęp do harmonogramu na stronie internetowej Gminy,
• aktualne stawki za odbiór odpadów, terminy uiszczania opłat i nr konta,
• dane kontaktowe PSZOK i Gminy Nowy Żmigród
• informacje dotyczące utylizacji lekarstw,
• informacje dotyczące utylizacji baterii,
• informacje o jakości powietrza (pobierane z czujnika zamontowanego na budynku UG Nowy Żmigród),
• zakładka Aktualności, za pośrednictwem której (dodatkowo, oprócz pozostałych kanałów informacyjnych) UG Nowy Żmigród będzie informował mieszkańców o wszelkich zmianach odnoszących się do gospodarki odpadami.

Aby zainstalować aplikację należy wyszukać w sklepie z aplikacjami dla swojego telefonu aplikację o nazwie Eco Harmonogram.

Z aplikacji można korzystać również za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod adresem: https://www.nowyzmigrod.eu/index.php/pl/ecoharmonogram

Informacje ogólne o funkcjonalnościach aplikacji: https://www.youtube.com/watch…

Jak zainstalować: https://www.youtube.com/watch?v=QBLNjM7aei0