gisJeśli byłeś w rejonach, gdzie obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 14 dniu  to dokonaj wstępnej oceny swojego stanu zdrowia na podstawie poniższych kryteriów.

Zaobserwowałeś u siebie co najmniej jeden z wymienionych objawów klinicznych oraz spełniłeś co najmniej jedno z kryteriów epidemiologicznych zgłoś się bezpośrednio na oddział obserwacyjno-zakaźny Specjalistycznego Szpitala w Jaśle gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Nie zaobserwowałeś u siebie poniżej wymienionych objawów, a mogłeś mieć kontakt z osobą zakażoną  skontaktuj się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaśle: tel. 013 446 30 08 wew. 25 – w godzinach od 7.30–15.00 tel. alarmowy 0 500 544 035 – w weekendy i po godzinie 15.00.

A) Kryteria kliniczne
 • gorączka,
 • kaszel,
 • duszność.

 B)  Kryteria epidemiologiczne

 • bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub prawdopodobnym). Jako bliski kontakt należy rozumieć:
  • zamieszkiwanie z przypadkiem COVID-19,
  • bezpośredni kontakt fizyczny z przypadkiem COVID-19 (np. podanie ręki),
  • bezpośredni kontakt bez zabezpieczania z wydzielinami osoby z COVID-19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej),
  • przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) osoby chorej, w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut,
  • przebywanie w tym samym pomieszczeniu co osoba chora COVID-19 w odległości mniejszej niż 2 m przez co najmniej 15 minut (np. klasie, poczekalni szpitala/przychodni, sali konferencyjnej,
  • personel medyczny lub inna osoba bezpośrednio opiekująca się chorym z COVID-19 lub osoba pracująca w laboratorium bezpośrednio z próbkami osób chorych na COVID-19 bez odpowiedniego zabezpieczania lub w przypadku gdy doszło do uszkodzenia stosowanych środków ochrony osobistej,
  • kontakt na pokładzie samolotu i innych zbiorowych środków transportu obejmujący osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym kierunku) od osoby z COVID-19, osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące opiekę, członkowie załogi obsługujący sekcję, w której znajduje się chory (w przypadku ciężkich objawów u osoby z COVID-19 lub jej przemieszczania się za bliski kontakt należy uznać wszystkich pasażerów znajdujących się w sekcji lub na pokładzie środka transportu);
 • podróżowałeś/przebywałeś w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się szeroko rozpowszechnioną transmisję COVID-19;
 • powróciłeś z obszaru, w którym podejrzewa się lokalną lub o małym stopniu rozpowszechnienia transmisję COVID-193 i stan kliniczny został oceniony przez lekarza jako wymagający diagnostyki w kierunku COVID-19.

Informujemy, że została uruchomiona całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia czynna 7 dni w tygodniu. Dzwoniąc pod wskazany numer telefonu można uzyskać informacje dot. postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem: 800 190 590.

Profilaktyka

W związku z dużym ryzykiem dalszego rozprzestrzeniania się nowego koronowirusa SARS-CoV-2 wirusa na całym świecie przypominamy o podstawowych zasadach profilaktyki zakażeń.

1. Dbaj przede wszystkim o higienę rąk, gdyż jest to klucz do zapobiegania infekcjom, także tym wywoływanym przez koronarowirusy; zatem jak najczęściej myj ręce wodą z mydłem przez co najmniej 20 sekund (zwłaszcza przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po przyjściu do domu czy pracy, po kontakcie ze zwierzętami, kiedy ręce są widocznie zabrudzone,po kaszlu lub kichnięciu, podczas opieki nad chorymi).

2. Jeśli mydło i woda nie są dostępne, dezynfekuj ręce korzystając z preparatów odkażających, które zawierają co najmniej 60 proc. alkoholu.

3. Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką (natychmiast wyrzuć ją do kosza i umyj ręce lub zastosuj płyn dezynfekcyjny).

4. Ponieważ wirusy najczęściej przedostają się do ludzkiego ciała przez oczy, nos i usta unikaj ich dotykania niemytymi rękami.

5. Zadbaj o czystość.

6. Unikaj bliskiego kontaktu z każdym, kto ma gorączkę i kaszel.

7. Unikaj odwiedzania zatłoczonych miejsc.

8. Dbaj o ogólna odporność (nie przemęczaj organizmu; pij dużo wody; śpij minimum 8 godzin; uprawiaj aktywność fizyczną np. bieganie, rower, spacer; zdrowo się odżywiaj; ogranicz używki).