Przedszkole RekrutacjaInformujemy, że od dnia 3 marca 2020 r. rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola Gminnego, oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Żmigród. Wniosek o przyjęcie dziecka można pobrać w Przedszkolu, szkole lub na stronie internetowej. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka proszeni są o wypełnienie wniosku i złożenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami w terminach wskazanych w harmonogramie rekrutacji, tj. nie później niż do 17 marca 2020 r.

Wniosek o przyjecie dziecka do Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie