^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Przedszkole RekrutacjaInformujemy, że od dnia 3 marca 2020 r. rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola Gminnego, oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Żmigród. Wniosek o przyjęcie dziecka można pobrać w Przedszkolu, szkole lub na stronie internetowej. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka proszeni są o wypełnienie wniosku i złożenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami w terminach wskazanych w harmonogramie rekrutacji, tj. nie później niż do 17 marca 2020 r.

Wniosek o przyjecie dziecka do Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram