^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


1 podatek od nieruchomości grafikaW związku z pojawiającymi się pytaniami na temat podatku od nieruchomości Wójt Gminy wyjaśnia, że na terenie gminy Nowy Żmigród nie został wprowadzony podatek od wartości nieruchomości (tzw. podatek katastralny). Jedyną zmianą wprowadzoną przez Radę Gminy Nowy Żmigród w 2020 roku jest brak zwolnienia z podatku od budynków mieszkalnych. Stawka ww. podatku w naszej gminie na 2020 rok wynosi 0,52 zł za 1 m2 powierzchni budynku mieszkalnego (którą mieszkańcy podali w informacji podatkowej).

Jednocześnie przypomina się osobom fizycznym, które nie podały informacji na temat powierzchni budynku mieszkalnego, o obowiązku jej złożenia w organie podatkowym.

Podatek od budynków mieszkalnych pobierany jest w sąsiednich gminach, a jego stawki w 2020 roku w poszczególnych gminach przedstawia poniższa tabela.

Gmina
Stawka za 1 m2 powierzchni
Nowy Żmigród
0,52 zł
Krempna
0,70 zł
Osiek Jasielski
0,53 zł
Tarnowiec
0,59 zł
Dębowiec
0,64 zł
Skołyszyn
0,63 zł
Kołaczyce
0,66 zł
Miasto Jasło
0,57 zł
Gmina Jasło
0,62 zł
Dukla
0,75 zł
Chorkówka
0,60 zł

Przykład naliczenia podatku:

Mieszkaniec wyliczył powierzchnię budynku mieszkalnego na 120 m2. Wyliczoną powierzchnię zgłosił do organu podatkowego. W nakazie podatkowym w pozycji: Podatek od nieruchomości − Budynki mieszkalne zostanie naliczona kwota roczna w wysokości 62,40 zł (120 m2 x 0,52 zł).

Jak obliczyć powierzchnię budynku mieszkalnego do celów podatkowych?

Mierzymy długość ścian pomieszczeń wewnątrz budynku na wszystkich kondygnacjach (uwzględniamy piwnicę i poddasze oraz garaż, jeżeli jest wbudowany w dom). Pomijamy klatki schodowe oraz pomieszczenia lub ich części (tzw. skosy) o wysokości mniejszej niż 1,40 m. Dla pomieszczeń lub ich części (tzw. skosów) o wysokości pomiędzy 1,40 m a 2,20 m wyliczamy powierzchnię zmniejszoną o 50%, natomiast dla pomieszczeń lub ich części o wysokości powyżej 2,20 m wyliczamy powierzchnię rzeczywistą. Sumujemy wyniki, które wykazujemy w informacji podatkowej o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

Poniżej przedstawiono rysunek pomocniczy do wykonania pomiarów:

3. Sposób wyliczenia powierzchni użytkowej

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa