Zwrot podatku akcyzowegoMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że każdy producent rolny ma możliwość odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej. W celu uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego należy zbierać faktury VAT.

W terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,

W terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
– kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku;
– kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 1,00 złotych na 1 litr oleju.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji  nastąpi w terminach:
1–30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
1–31 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
na rachunek  konta bankowego wskazanego we wniosku.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród pokój nr 5 lub pod nr tel. 13 44 82 645.

Odpowiednie druki do pobrania w załączeniu.

Załączniki:

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2020 r.

Wzór wniosku