^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W dniu 3 lutego 2020 roku Wójt Gminy Nowy Żmigród Zarządzeniem nr 14/2020 zarządził przeprowadzenie wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Makowiska, które odbędą się w dniu 15 marca 2020 roku (niedziela) od godziny 8.00 do godziny 18.00, zgodnie z kalendarzem wyborczym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających ma związek z pisemną rezygnacją Pani Wiolety Mucha z funkcji Sołtysa Sołectwa Makowiska złożoną w dniu 23 stycznia 2020 roku. Do czasu przeprowadzenia wyborów funkcję Sołtysa Makowisk powierzono Pani Agnieszce Frączek.

Zarządzenie 14/2020

Zarządzenie 15/2020

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Sołtysa Sołectwa Makowiska

Załącznik nr 2 – Zgłoszenie kandydata na Sołtysa

Załącznik nr 3 – Zgłoszenie kandydata na członka Obwodowej Komisji Wyborczej w Makowiskach

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa