1 11 2019> Zwrot podatku akcyzowego w 2020 roku

> Z XVI Sesji Rady Gminy. Budżet na rok 2020 przyjęty!

> Gospodarka odpadami komunalnymi – informacja dla mieszkańców

> Podatek od nieruchomości 2020. Co się zmieniło?

> Czym jest program „Czyste Powietrze” i kto może z niego skorzystać?

> „Mój Prąd”

> „Dziś dla babci słońce mamy i całuski dla dziadziusia, dziś życzenia wnuczek składa i piosenki śpiewa wnusia”

> KGW w Mytarzy poleca...

> Warto przeczytać: Bernard MacLaverty „Przed końcem zimy”

> Podkarpacka Nike 2019. Wyróżnienie dla Grzegorza Bary – Wójta Gminy Nowy Żmigród

> Jak Węgrzy, mając siadło w Żmigrodzie, niszczyli Podkarpacie

Region Żmigrodzki” nr 2/20/205