81828522 3018965441449302 8042139503697068032 nInformujemy, że od 1 stycznia 2020 r. istnieje możliwość złożenia nowej DEKLARACJI o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy.

Zmieniony dokument umożliwia zadeklarowanie kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach, z tytułu czego mieszkańcom będzie przysługiwać ZWOLNIENIE Z CZĘŚCI OPŁATY za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1,00 zł od 1 osoby na miesiąc.

Gospodarstwa domowe, które nie wyrażają chęci kompostowania bioodpadów oraz w których nie nastąpiła zmiana liczby osób pozostających w gospodarstwie domowym, nie są obowiązane do złożenia nowej deklaracji.

Jednocześnie informujemy, że nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie wskazuje, iż od roku 2020 nie ma możliwości niesegregowania odpadów komunalnych. Na nowych wzorach deklaracji nie ma również możliwości wyboru metody segregowania czy niesegregowania odpadów komunalnych, jak to było do tej pory. Na wszystkich mieszkańców został narzucony ustawowo obowiązek segregacji. MIESZKAŃCY, KTÓRZY SKŁADALI DEKLARACJĘ O GOSPODAROWANIU ODPADÓW W SPOSÓB NIESELEKTYWNY, SĄ OBOWIĄZANI DO ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI.

Ponadto informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowy numer konta bankowego Gminy Nowy Żmigród w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: BS Rymanów 95 8636 1015 2004 1600 9644 0021. Terminy i sposób uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami (z wyjątkiem wspomnianej zmiany nr konta) pozostają bez zmian.

Do mieszkańców zostało przesłane zawiadomienie potwierdzające powyższe zmiany. Zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem.

Druki Deklaracji są dostępne w Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie, w pok. nr 15 (II piętro) oraz pod adresem www: http://bip.nowyzmigrod.pl/?bip=2&cid=321&id=2808

Uzupełniony i podpisany przez osobę upoważnioną dokument należy złożyć w Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie, w pok. nr 15 (II piętro).