Informuję, że w dniu 31 grudnia 2019 r.
Urząd Gminy będzie czynny do godz. 13.00.

Kasa w tym dniu czynna będzie do godz. 11.00.

Wójt Gminy
Grzegorz Bara