Uprzejmie informuję, że w dniu 30 grudnia 2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 11.00 w sali nr 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie
odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy VIII Kadencji w Nowym Żmigrodzie.

Program sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji.

4. Przyjęcie porządku obrad sesji.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Nowy Żmigród, na rok szkolny 2019–2020,
2/ zmian uchwały budżetowej Gminy Nowy Żmigród na 2019 rok,
3/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2019–2027,
4/ ustalenia wydatków niewygasających.

6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Henryk Strzelec