^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W związku z realizacją zadania pn.: „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowości Nienaszów, Toki, Łysa Góra i Grabanina celem zwiększenia potencjału technicznego” w dniu 14 grudnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród odbyło się przekazanie sprzętu pożarniczego zakupionego w ramach środków WFOŚiGW w Rzeszowie.

W spotkaniu wzięli udział: Pan Adam Skiba – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Pan Grzegorz Bara – Wójt Gminy Nowy Żmigród, Pan Henryk Strzelec – Przewodniczący Rady Gminy Nowy Żmigród, Pan Mateusz Buczyński – Sekretarz Gminy Nowy Żmigród, Pan Zdzisław Gołębiowski – Prezes ZOG ZOSP RP w Nowym Żmigrodzie, Pan Roland Palcar – Członek ZOG ZOSP RP w Nowym Żmigrodzie oraz przedstawiciele jednostek OSP z Nienaszowa, Toków, Łysej Góry i Grabaniny.

Jednostki OSP wnioskowały o wsparcie finansowe na zakup koniecznego sprzętu do WFOŚiGW w Rzeszowie i do Rady Gminy Nowy Żmigród, a także przeznaczyły swoje środki na realizację tego celu. Zakup konkretnego typu wyposażenia uzależniono od specyficznych, rzeczywistych potrzeb danych jednostek.

OSP w Nienaszowie otrzymała dotację z WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 20 000,00 zł i dotację z Gminy Nowy Żmigród w kwocie 2 000,00 zł, środki własne OSP to 295,80 zł. Dzięki pozyskaniu dofinansowania zakupiono m.in.: ubrania specjalne, prądownice, węże do motopompy, buty specjalne, zestaw sprzętu do oznakowania terenu akcji i inne.

OSP w Tokach otrzymała dotację z WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 19 196,30 zł i dotację z Gminy Nowy Żmigród w kwocie 2 000,00 zł, środki własne OSP to 923,70 zł. Zakupiono m.in.: ubrania specjalne, hełmy strażackie z latarką, buty specjalne, prądownice, węże do motopompy, urządzenie uniwersalne Halligan, zestaw podkładów i klinów, zbiornik wodny ze stelażem i inne.

OSP w Łysej Górze otrzymała dotację z WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 16 500,00 zł i dotację z Gminy Nowy Żmigród w kwocie 6 127,98 zł. Zakupiono m. in.: ubrania specjalne, buty specjalne z wkładką niepalną, przecinarkę, miernik wielogazowy, wciągarkę ręczną, wentylator, hełmy z wizjerem i adapterem do maski, rękawice specjalne i inne.

OSP w Grabaninie otrzymała dotację z WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 16 500,00 zł i dotację z Gminy Nowy Żmigród w kwocie 2 190,00 zł, środki własne OSP to 1 500,00 zł. Za pozyskane pieniądze doposażono jednostkę o m.in. w: motopompę pływającą, agregat prądotwórczy, ubrania specjalne, zbiornik wody ze stelażem, prądownice, maszt oświetleniowy i inne.

Łączna kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Rzeszowie to 72 196,30 zł, dofinansowanie z Gminy Nowy Żmigród to 12 317,98 zł, zaś wkład własny OSP to 2 719,50 zł. Zrealizowano zakupy sprzętu pożarniczego na kwotę 87 233,78 zł.

Podczas spotkania z Panem Adamem Skibą – Prezesem Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie, oprócz spraw związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym i istotną rolą jednostek OSP w tej mierze, poruszano także kwestie związane z ochroną środowiska rozumianą przez tworzenie niezbędnej infrastruktury oraz edukację mieszkańców. Spotkanie będące podsumowaniem starań miejscowych jednostek OSP oraz lokalnych władz samorządowych, popartych przychylnością Prezesa WFOŚiGW w Rzeszowie, przebiegło w przyjaznej atmosferze oraz było doskonałą okazją do merytorycznych rozmów. Podniesiono m.in. zasadność organizacji akcji angażujących młodzież w rozwój jednostek OSP, wskazując konieczność zainteresowania młodych działalnością jednostek MDP i pozytywne efekty tej działalności.

Dziękujemy Panu Prezesowi Adamowi Skibie za wsparcie realizacji zadań służących podnoszeniu zdolności bojowej naszych jednostek OSP. Rzeczona sprawność ma rzeczywiste i niebagatelne przełożenie na bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy.

Na fotografiach przedstawiono część zakupionego sprzętu.

sprzet osp 14 12 1
Krystian Gaworowski 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram