^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Plakat mlodziezTarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna nabór do projektu Młode kadry podkarpacia – II edycja współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 15–29 lat w tym osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – art. 25 KC, Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132 z późn. zm.), pozostających bez pracy tzn. biernych zawodowo (nieposzukujących pracy), niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego.

Wsparcie w szczególności jest kierowane do osób niskowykwalifikowanych, kobiet oraz osób z niepełnosprawnościami.

Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia u 136 osób (81K, 55M), wieku 15–29 lat pozostających bez zatrudnienia (wyłącznie osoby bierne zawodowo), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego oraz utworzenie 30 nowych miejsc pracy do 31.08.2021 r.

Informacja o rekrutacji

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram