17 par z terenu gminy Nowy Żmigród w roku 2019 obchodzi 50-lecie małżeństwa. 20 listopada Jubilaci zostali uhonorowali medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, przyznanymi przez Prezydenta RP.

Po  mszy świętej, która odbyła się w kościele parafialnym w Nowym Żmigrodzie, pary spotkały się w restauracji „Wichrowe Wzgórze” na okolicznościowej uroczystości. Medale, legitymacje, listy gratulacyjne, kwiaty i upominki jubilatom wręczali: Wójt Gminy Grzegorz Bara, Sekretarz Gminy Mateusz Buczyński, Kierownik USC Justyna Szot oraz Przewodniczący Rady Gminy Henryk Strzelec.

 

Jubileusz pięćdziesięciu lat pożycia małżeńskiego obchodzą w tym roku:
1. Bal Czesława i Zbigniew z Gorzyc,
2. Bazan Janina i Edward z Nowego Żmigrodu,
3. Bobula Krystyna i Gustaw z Grabaniny,
4. Dłużeń Łucja i Stanisław z Nienaszowa,
5. Doktor Kazimiera i Franciszek z Kątów,
6. Grabiszewska Władysława i Bogdan z Nowego Żmigrodu,
7. Klimczak Zofia i Zbysław z Nowego Żmigrodu,
8. Kolasa Kazimiera i Henryk z Nienaszowa,
9. Łęczycka Janina i Ryszard z Desznicy,
10. Machowska Helena i Jerzy z Nowego Żmigrodu,
11. Mroczka Stanisława i Józef z Brzezowej,
12. Nawracaj Zofia i Henryk z Mytarzy,
13. Piątek Stanisława i Czesław z Gorzyc,
14. Piątkowska Aldona i Witold ze Starego Żmigrodu,
15. Szwast Janina i Adolf z Nienaszowa,
16. Wokurka Bernadeta i Andrzej z Kątów,
17. Żarnowska Janina i Mieczysław z Desznicy.

Złote Gody 2019
Złote Gody 2019 Złote Gody 2019
Złote Gody 2019
Złote Gody 2019 Złote Gody 2019
Złote Gody 2019
Złote Gody 2019 Złote Gody 2019
Złote Gody 2019
Złote Gody 2019 Złote Gody 2019
Złote Gody 2019
Złote Gody 2019 Złote Gody 2019
Złote Gody 2019
Złote Gody 2019 Złote Gody 2019
Złote Gody 2019
Złote Gody 2019 Złote Gody 2019
Złote Gody 2019
Złote Gody 2019 Złote Gody 2019
Złote Gody 2019
Złote Gody 2019 Złote Gody 2019
Złote Gody 2019
Złote Gody 2019 Złote Gody 2019
Złote Gody 2019
Złote Gody 2019 Złote Gody 2019
Złote Gody 2019
Złote Gody 2019 Złote Gody 2019
Złote Gody 2019
Złote Gody 2019 Złote Gody 2019
Złote Gody 2019
Złote Gody 2019 Złote Gody 2019
Złote Gody 2019
Złote Gody 2019 Złote Gody 2019
Złote Gody 2019
Złote Gody 2019 Złote Gody 2019
Złote Gody 2019
Złote Gody 2019 Złote Gody 2019