PGE Dystrybucja S.A. informuje o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy Nowy Żmigród:
Grabanina, 18.11.2019 r., godz. 8.00–16.00, stacja: Grabanina 1.

 wylaczenia grabanina