Gmina Nowy Żmigród informuje, że w ramach realizacji zadania pn. „Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim” dokonała nasadzeń 50 szt. drzew miododajnych (20 szt. gatunek – lipa drobnolistna, 15 szt. gatunek – robinia akacjowa oraz 15 szt. gatunek – klon zwyczajny) przekazanych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. 

Drzewa zostały posadzone na działkach o nr ewid. 1258/3, 1315, 1314 obręb Kąty, stanowiących własność Gminy Nowy Żmigród. 

Głównym celem ww. zadania było sadzenie drzew miododajnych, które  przyczynią się do ochrony bioróżnorodności i poprawy stanu środowiska naturalnego w województwie podkarpackim oraz wzrost pożytków dla pszczół i innych owadów zapylających. 

Informacja dotycząca sadzenia drzew miododajnych

drzewa miododajne 1