^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


SDC11958Piasku, pamiętasz? Ziemio, pamiętasz?
K. K. Baczyński

Obchody Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Nienaszowie od kilku lat mają charakter żywej lekcji historii – również w terenie. Jej celem jest wzbudzenie w młodym pokoleniu ciekawości i zainteresowania przeszłością naszej Małej Ojczyzny i Ojczyzny w ogóle. Już drugi rok wędrujemy m.in. śladami lokalnych patriotów i ofiar barbarzyńskich działań okupanta.

O ile w ubiegłym roku udaliśmy się na cmentarz parafialny oraz miejsce kaźni kilkunastu osób zamordowanych przez gestapo, poznając przy tym najważniejsze fakty związane z historią tej Ziemi i jej synów, o tyle w tym roku skierowaliśmy nasze kroki w stronę przysiółka o nazwie Debrza, gdzie znajduje się obelisk w miejscu upamiętniającym mord 21 osób. W okrutny sposób, na oczach bliskich odebrano im życie w odwecie za akcje partyzanckie, w czasie których zginęło dwóch Niemców. Zgodnie z głoszoną przez hitlerowców maksymą: za jednego Niemca – dziesięciu Polaków, już 9 września 1939 r. zabito dziesięciu mieszkańców Nienaszowa, a po nieudanej akcji partyzantów z 19 sierpnia 1944 r. – trzy dni później zabito jedenastu.

Przebieg tych zdarzeń przedstawiliśmy uczestnikom naszego patriotycznego przemarszu w oparciu o wspomnienia Pani Marii Serwińskiej i Genowefy Pochwały. Ich relacja zawarta w książce z 2013 r. pt.: Nienaszów. Dzieje i życie codzienne, wydanej – jak piszą autorki – w celu utrwalenia i zachowania tradycji, historii i życia mieszkańców wsi Nienaszów i okolic (…) stała się dla nas bazą wyjściową. Warto w tym miejscu nadmienić, że zarówno ta publikacja, jak i nasze działania powoli zaczynają przynosić efekty: pojedynczy uczniowie zadają już nie tylko sobie pytania, ale też zastanawiają się, kto spośród żyjących świadków tamtych chwil, mógłby je im przybliżyć w sposób jeszcze bardziej namacalny. A właśnie o taką ciekawość i otwartość w odkrywaniu nowego chodzi – w szczególności, iż w uszach wciąż brzmi przestroga Józefa Piłsudskiego – jednego z ojców Niepodległej: Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Oby nie odnosiły się one do nas.

Dlatego też chroniąc od zapomnienia minione dzieje i bohaterstwo wielu, wdzięczni swoim przodkom za ich ofiarę, pamiętamy o wypełnianiu pozostawionego nam przez K. K. Baczyńskiego testamentu: Gdy w boju padnę – o, daj mi imię. Więc przypominamy, nazywamy rzeczy po imieniu, wskazujemy i oddajemy cześć naszym lokalnym bohaterom, których szczątki spoczywają w znanych i nieznanych nam miejscach, w mogiłach zbiorowych imiennych i bezimiennych, na cmentarzach i bezdrożach, na wyciągnięcie ręki i w oddaleniu, w rodzimej i obcej ziemi.

W postawie szacunku, śpiewem pieśni żołnierskich i patriotycznych na ustach, powiewającymi na wietrze biało-czerwonymi flagami, listopadową zadumą modlitewną, wiązanką kwiatów i światłem pamięci – dziękujemy Ci Polsko!

11.11.2019 r. N...
11.11.2019 r. Nienaszów 11.11.2019 r. Nienaszów
11.11.2019 r. N...
11.11.2019 r. Nienaszów 11.11.2019 r. Nienaszów
11.11.2019 r. N...
11.11.2019 r. Nienaszów 11.11.2019 r. Nienaszów
11.11.2019 r. N...
11.11.2019 r. Nienaszów 11.11.2019 r. Nienaszów
11.11.2019 r. N...
11.11.2019 r. Nienaszów 11.11.2019 r. Nienaszów
11.11.2019 r. N...
11.11.2019 r. Nienaszów 11.11.2019 r. Nienaszów
11.11.2019 r. N...
11.11.2019 r. Nienaszów 11.11.2019 r. Nienaszów
11.11.2019 r. N...
11.11.2019 r. Nienaszów 11.11.2019 r. Nienaszów
11.11.2019 r. N...
11.11.2019 r. Nienaszów 11.11.2019 r. Nienaszów
11.11.2019 r. N...
11.11.2019 r. Nienaszów 11.11.2019 r. Nienaszów

Olga Idzik
fot. Ewa Sym-Chudik

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram