osa sz 0W poniedziałek 28 października dokonano końcowego odbioru robót polegających na zagospodarowaniu terenu – budowie Otwartej Strefy Aktywności na działkach gminnych nr ewid. 514/2, 515/2, 516/3 w miejscowości Siedliska Żmigrodzkie. Wyłoniony w wyniku zapytania ofertowego Wykonawca – Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie, zrealizował przedmiotowe zadanie za łączną kwotę 141 450,00 zł brutto.

Dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019 – wyniosło 70 tys. zł, zaś dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na 2019 r. to suma 10 tys. zł.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z urządzeń – tej oraz pozostałych instalacji „OSA” na terenie gminy.

osa sz 1

osa sz 2

 Krystian Gaworowski
fot. Henryk Strzelec