73423392 2293858117403220 4555332134788661248 nPrzedwczoraj (23.10.2019) dokonano odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych przez Zakład PUH „BOGBUD” Bogdan Wronkowicz z Rymanowa, polegających na modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W ramach zrealizowanego zadania wykonano:
– na działce gminnej nr ewid. 628/2 w miejscowości Brzezowa: 705 mb drogi o śr. szer. 4 m, utwardzonej kruszywem łamanym;
– na działkach gminnych nr ewid. 1292 w miejscowości Stary Żmigród i nr ewid. 1352 w miejscowości Nowy Żmigród: 490 mb drogi o śr. szer. 4 m, utwardzonej kruszywem łamanym.

W obrębie dróg wykonano rowy przydrożne i odpływy, przepusty i zjazdy oraz inne roboty ziemne.

Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł 118 856,28 zł, w tym dotacja Województwa Podkarpackiego 75 000 zł, a wkład własny Gminy 43 856.28 zł.

Krystian Gaworowski

Odbiór robót bu...
Odbiór robót budowlanych – modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Nowy Żmigród Odbiór robót budowlanych – modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Nowy Żmigród
Odbiór robót bu...
Odbiór robót budowlanych – modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Nowy Żmigród Odbiór robót budowlanych – modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Nowy Żmigród
Odbiór robót bu...
Odbiór robót budowlanych – modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Nowy Żmigród Odbiór robót budowlanych – modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Nowy Żmigród
Odbiór robót bu...
Odbiór robót budowlanych – modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Nowy Żmigród Odbiór robót budowlanych – modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Nowy Żmigród
Odbiór robót bu...
Odbiór robót budowlanych – modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Nowy Żmigród Odbiór robót budowlanych – modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Nowy Żmigród
Odbiór robót bu...
Odbiór robót budowlanych – modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Nowy Żmigród Odbiór robót budowlanych – modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Nowy Żmigród
Odbiór robót bu...
Odbiór robót budowlanych – modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Nowy Żmigród Odbiór robót budowlanych – modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Nowy Żmigród
Odbiór robót bu...
Odbiór robót budowlanych – modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Nowy Żmigród Odbiór robót budowlanych – modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Nowy Żmigród
Odbiór robót bu...
Odbiór robót budowlanych – modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Nowy Żmigród Odbiór robót budowlanych – modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Nowy Żmigród
Odbiór robót bu...
Odbiór robót budowlanych – modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Nowy Żmigród Odbiór robót budowlanych – modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Nowy Żmigród