^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Plakat szkolenia na granty 1 860x1216Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zaprasza na spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące naborów wniosków o powierzenie grantów, wniosków o przyznanie pomocy oraz zasad ubiegania się o wsparcie w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014−2020, w zakresie „Zachowania oraz promocji dziedzictwa lokalnego” oraz „Budowy i przebudowy infrastruktury technicznej i społecznej”, które odbędą się w dniach od 04.11.2019 r. do 07.11.2019 r.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram