^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Plakat szkolenia na granty 1 860x1216Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zaprasza na spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące naborów wniosków o powierzenie grantów, wniosków o przyznanie pomocy oraz zasad ubiegania się o wsparcie w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014−2020, w zakresie „Zachowania oraz promocji dziedzictwa lokalnego” oraz „Budowy i przebudowy infrastruktury technicznej i społecznej”, które odbędą się w dniach od 04.11.2019 r. do 07.11.2019 r.