parking zmigrod 216.10.2019 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych na zadaniu „Budowa parkingu dla samochodów osobowych na terenie działki nr ewid. 536 wraz ze zjazdami – ETAP I oraz budowa chodnika przy drodze powiatowej w Nowym Żmigrodzie.”

W ramach zakresu robót – zaplanowanych na ten rok – wykonano parking dla 35 samochodów (w tym 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych). Miejsca postojowe utwardzono za pomocą płyt ażurowych oddzielonych liniami rozgraniczającymi z kostki brukowej betonowej. W obrębie ciągów komunikacyjnych parkingu i na zjazdach z drogi powiatowej nr 1900R Nowy Żmigród – Makowiska zastosowano nawierzchnię asfaltową. Pomiędzy zjazdami, wzdłuż drogi powiatowej, wykonano chodnik. Ponadto – w porozumieniu z Powiatowym Zarządem Dróg w Jaśle oraz Zarządem Powiatu – dokonano poszerzenia jezdni na łuku drogi (prawa strona).

Koszt realizowanego przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. w Jaśle zadania wyniósł 149 998,50 zł.

W przyszłym roku planowana jest budowa kolejnych miejsc parkingowych w obrębie tej działki. Realizowane etapowo zadanie wyraźnie zwiększy funkcjonalność oraz estetykę placu.

parking zmigrod 3

Krystian Gaworowski