^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


parking zmigrod 216.10.2019 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych na zadaniu „Budowa parkingu dla samochodów osobowych na terenie działki nr ewid. 536 wraz ze zjazdami – ETAP I oraz budowa chodnika przy drodze powiatowej w Nowym Żmigrodzie.”

W ramach zakresu robót – zaplanowanych na ten rok – wykonano parking dla 35 samochodów (w tym 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych). Miejsca postojowe utwardzono za pomocą płyt ażurowych oddzielonych liniami rozgraniczającymi z kostki brukowej betonowej. W obrębie ciągów komunikacyjnych parkingu i na zjazdach z drogi powiatowej nr 1900R Nowy Żmigród – Makowiska zastosowano nawierzchnię asfaltową. Pomiędzy zjazdami, wzdłuż drogi powiatowej, wykonano chodnik. Ponadto – w porozumieniu z Powiatowym Zarządem Dróg w Jaśle oraz Zarządem Powiatu – dokonano poszerzenia jezdni na łuku drogi (prawa strona).

Koszt realizowanego przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. w Jaśle zadania wyniósł 149 998,50 zł.

W przyszłym roku planowana jest budowa kolejnych miejsc parkingowych w obrębie tej działki. Realizowane etapowo zadanie wyraźnie zwiększy funkcjonalność oraz estetykę placu.

parking zmigrod 3

Krystian Gaworowski

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram