W środę do jednostek OSP z terenu gminy Nowy Żmigród trafił sprzęt ratujący życie, zakupiony ze środków pozyskanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości. To już kolejna transza (po roku 2018) wyposażenia operacyjnego dla naszych Strażaków Ochotników.

W odbywającym się w Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie spotkaniu dotyczącym bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ratownictwa drogowego uczestniczyli: Wójt Gminy Nowy Żmigród – Grzegorz Bara, Przewodniczący Rady Gminy Nowy Żmigród – Henryk Strzelec, Inspektor w Referacie OSS UG – Wioleta Sztelma, Komendant Powiatowy PSP – Marek Górniak, Komendant Gminny OSP – Adam Durał, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP – Zdzisław Gołębiowski.

W ramach pozyskanych środków finansowych zakupiono:
– zestaw ratownictwa medycznego oraz detektor prądu przemiennego dla OSP Skalnik,
– zestaw podpór i klinów schodkowych do stabilizacji oraz parawan do osłony miejsc wypadków dla OSP Łysa Góra.

Wyposażenie dostarczyła wyłoniona zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych firma KADIMEX S.A.

Sprzęt dla jednostek OSP odebrali: Naczelnik OSP Skalnik – Mariusz Mroczka, Przedstawiciel OSP Łysa Góra – Kamil Cygan.

Koszt przedsięwzięcia: 9 195,00 zł.

Gmina Nowy Żmigród na bieżąco podejmuje kolejne próby pozyskania dotacji celowych na realizację tych niezwykle istotnych dla bezpieczeństwa ogółu przedsięwzięć.

Krystian Gaworowski

sprzet osp 2019 1

fot. Kamil Cygan

fs