dw 2019 4Remont drogi jest zadaniem cyklicznym, realizowanym od roku 2016. Całkowity koszt wykonanych robót (2016–2018) wynosił 1 832 886,13 zł, w tym: 1 469 938,13 zł dla Województwa Podkarpackiego, 362 945,00 zł dla Gminy Nowy Żmigród.

W dniu 09.10.2019 r. odbył się odbiór końcowy robót realizowanych w br. przez wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego ogłaszanego przez zarządcę drogi (PZDW w Rzeszowie) – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. w Jaśle.

Komisja odbiorowa w składzie: Kierownik RDW w Jaśle – Ryszard Lisowski, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Elwira Paszyńska, Przedstawiciel Wykonawcy robót (PRDM) – Zbigniew Brączyk, Przedstawiciele Gminy Nowy Żmigród – Wójt Grzegorz Bara, Inspektor właściwy ds. drogowych – Grzegorz Ziomek, dokonała końcowego odbioru robót budowlanych realizowanych w m. Kąty w km 20+855 – 21+125 DW 992 Jasło – Nowy Żmigród – granica państwa.

Zrealizowana w tym roku inwestycja kosztowała 294 967,71 zł, z czego wkład własny Gminy Nowy Żmigród wyniósł 50 000 zł.

Krystian Gaworowski

dw 2019 1

dw 2019 2

Zdjęcie archiwalne wykonane przed sfinalizowaniem inwestycji

Zdjęcie archiwalne wykonane przed sfinalizowaniem inwestycji