lg psy 01 10 2019 1Zawiadamia się mieszkańców gminy Nowy Żmigród,
że w miejscowości Łysa Góra
zostały znalezione dwa szczeniaki.

Osoby chętne do adopcji zwierząt proszone są o kontakt
z Urzędem Gminy w Nowym Żmigrodzie – pok. nr 23 (II piętro), tel. 13 44 82 620
lub z Lecznicą weterynaryjną przy ul. Basztowej 5,
38-230 Nowy Żmigród, tel. 13 44 15 621.

lg psy 01 10 2019 2