Uprzejmie informuję, że w dniu 26 września 2019 roku (czwartek) o godzinie 14.00
w sali nr 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie odbędzie się 
Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy VIII kadencji w Nowym Żmigrodzie.

Program sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ odpłatnego obciążenia służebnością przejazdu i przechodu przez nieruchomość Gminy Nowy Żmigród położoną w Łysej Górze,
2/ zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2019 rok,
3/ udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nienaszowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokach.

5. Zamknięcie obrad.