^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Uprzejmie informuję, że w dniu 26 września 2019 roku (czwartek) o godzinie 14.00
w sali nr 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie odbędzie się 
Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy VIII kadencji w Nowym Żmigrodzie.

Program sesji obejmuje:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ odpłatnego obciążenia służebnością przejazdu i przechodu przez nieruchomość Gminy Nowy Żmigród położoną w Łysej Górze,
2/ zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2019 rok,
3/ udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nienaszowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokach.

5. Zamknięcie obrad.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram