gorlicka 9Województwo Podkarpackie wykonało remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla w miejscowości Nowy Żmigród wzdłuż lewej strony ul. Gorlickiej. Na odcinku od Mytarki do mostu na rzece Wisłoce rozebrano zniszczony chodnik z kwadratowych płytek betonowych, w miejsce którego powstało 187 m2 chodnika z kostki brukowej. Zadanie zostało zrealizowane zostało przy współudziale finansowym Gminy Nowy Żmigród w kwocie 24 800,00 zł.

W 2018 r. został już wykonany remont części tego chodnika, do którego Gmina dopłaciła 18 800,00 zł oraz przejście dla pieszych, a także nowa nawierzchnia na moście.

Gmina w bieżącym roku zleciła również wykonanie dokumentacji projektowej brakujących odcinków chodnika przy prawej stronie tejże ulicy – od skrzyżowania z drogą powiatową na Mytarz do mostu (w km 28+435 – 28+603) i dalej – od schodów prowadzących do Ośrodka Zdrowia do skrzyżowania dróg wojewódzkich 992 i 993 (w km od 28+847 – 28+967).

gorlicka 3

Wyremontowany chodnik

IMG 20190715 200523

IMG 20190715 200713

Odcinki projektowane