^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


1 września w Rzepienniku Suchym minął pod znakiem pamięci o tragicznych wydarzeniach sprzed 75 lat, z okresu II wojny światowej, kiedy to Niemcy rozstrzelali w Rzepienniku Suchym zakładników przywiezionych z więzienia w Jaśle i Gorlicach.

W związku z tą rocznicą zorganizowano manifestację patriotyczną. Uroczystość pod pomnikiem poległych rozpoczęła uroczysta polowa msza święta, koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Bogusława Babiarza, wnuka zamordowanego tu Wojciecha Źrebca. O jej oprawę zadbała młodzieżowa orkiestra dęta z Rzepiennika Strzyżewskiego. Po mszy nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Suchym zaprezentowali krótki program artystyczny, po którym nastąpiło odczytanie apelu poległych oraz złożenie pamiątkowych wiązanek i kwiatów. Wśród obecnych byli: Grzegorz Bara – Wójt Gminy Nowy Żmigród, Przewodniczący Rady Gminy Nowy Żmigród Henryk Strzelec (przyp. red.) oraz Marek Karaś – Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Krzysztof Płaczek – Radny Powiatu Tarnowskiego, radni i sołtysi z terenu gminy Rzepiennik Strzyżewski, poczty sztandarowe, ale przede wszystkim rodziny poległych.

Po części oficjalniej w GCK miało miejsce okazjonalne spotkanie z rodzinami  poległych.

Patriotycznie w...
Patriotycznie w Rzepienniku Suchym Patriotycznie w Rzepienniku Suchym
Patriotycznie w...
Patriotycznie w Rzepienniku Suchym Patriotycznie w Rzepienniku Suchym
Patriotycznie w...
Patriotycznie w Rzepienniku Suchym Patriotycznie w Rzepienniku Suchym
Patriotycznie w...
Patriotycznie w Rzepienniku Suchym Patriotycznie w Rzepienniku Suchym
Patriotycznie w...
Patriotycznie w Rzepienniku Suchym Patriotycznie w Rzepienniku Suchym
Patriotycznie w...
Patriotycznie w Rzepienniku Suchym Patriotycznie w Rzepienniku Suchym
Patriotycznie w...
Patriotycznie w Rzepienniku Suchym Patriotycznie w Rzepienniku Suchym
Patriotycznie w...
Patriotycznie w Rzepienniku Suchym Patriotycznie w Rzepienniku Suchym
Patriotycznie w...
Patriotycznie w Rzepienniku Suchym Patriotycznie w Rzepienniku Suchym
Patriotycznie w...
Patriotycznie w Rzepienniku Suchym Patriotycznie w Rzepienniku Suchym
Patriotycznie w...
Patriotycznie w Rzepienniku Suchym Patriotycznie w Rzepienniku Suchym
Patriotycznie w...
Patriotycznie w Rzepienniku Suchym Patriotycznie w Rzepienniku Suchym
Patriotycznie w...
Patriotycznie w Rzepienniku Suchym Patriotycznie w Rzepienniku Suchym
Patriotycznie w...
Patriotycznie w Rzepienniku Suchym Patriotycznie w Rzepienniku Suchym
Patriotycznie w...
Patriotycznie w Rzepienniku Suchym Patriotycznie w Rzepienniku Suchym

GCKCiP w Rzepienniku Strzyżewskim


Mieczysław Wieliczko w książce Jasielskie w latach drugiej wojny światowej pisze: W Rzepienniku Suchym pow. Gorlice w dniu 29 sierpnia 1944 r. rozstrzelano 19 mężczyzn, w tym 9 z miejscowości Toki oraz 7 z Nowego Żmigrodu i Gorzyc w pow. Jasielskim. Tam też podane są też nazwiska i wiek ofiar: Karol l. 34, Jan l. 48, Bronisław l. 38 Przybyłowscy, Tomasz l. 50 i Stefan l. 19 Śmiertelny, Leon Kuznecki l. 43, Władysław Hućko l. 34, Franciszek Skołuda l. 50, Karol Kurczaba l. 34, Jan Gac l. 35, Jan Dziadosz l. 39, Wojciech Źrebiec l. 31 i Jan Cichoń l. 20, Franciszek Telma l. 34, Józef Adamik l. 37, Adam Brach l. 19.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza