^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


MRPiPS zmieniło okres realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019. Obecnie Podprogram 2019 obowiązuje od grudnia 2019 r. do czerwca 2020 r.

Skierowania dla osób kwalifikujących się do pomocy żywnościowej w ramach Programu są wydawane na bieżąco przez GOPS w Nowym Żmigrodzie, natomiast informacja o dystrybucji żywności zostanie podana na stronie internetowej Urzędu Gminy w miesiącu grudniu 2019 r.

GOPS wydaje skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej – informacja z 6 sierpnia 2019 r.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza