^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


bus500 3

W regionie trwają spotkania informacyjne dotyczące zmian w programie Rodzina 500 Plus. Dzisiaj specjalnie oznakowany bus 500+ pojawił się w gminie Nowy Żmigród. Przybyli na spotkanie Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Małgorzata Dankowska wraz z pracownikami spotkali się z rodzicami w Przedszkolu Gminnym w Nowym Żmigrodzie.

Gości przywitał gospodarz Gminy Wójt Grzegorz Bara. W spotkaniu uczestniczyli także Starosta Jasielski Adam Pawluś, Członkowie Zarządu Powiatu Jan Muzyka i Grzegorz Pers oraz Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie Henryk Strzelec.

bus500 7

Mieszkańcy mogli uzyskać tam informacje na temat nowej formuły programu, pobrać wniosek, uzyskać pomoc w jego wypełnieniu, a także dowiedzieć się o przysługiwaniu świadczeń w przypadku, gdy członek rodziny osoby uprawnionej lub ubiegającej się o przyznanie prawa do świadczeń zamieszkuje oraz/lub jest zatrudniony poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dyrektor Dankowska poinformowała także o innych wprowadzonych i przygotowywanych przez rząd PiS programach społecznych.

Według nowych zasad, od 1 lipca świadczenie 500+ przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia, bez kryterium dochodowego. W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec – wrzesień 2019 r. świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Złożenie wniosku po 30 września 2019 r. oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione. Nowy okres świadczeniowy trwa do 31 maja 2021 r., co oznacza, że w przyszłym roku rodzice nie będą musieli składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze.

Wniosek o świadczenie można złożyć w wieloraki sposób. Najwygodniejszą drogą jest uczynienie tego przez Internet za pomocą systemu Emp@tia na empatia.mrpips.gov.pl, portalu usług elektronicznych ZUS lub bankowości internetowej (od 1 lipca 2019 r.). Od 1 sierpnia dokumenty można również dostarczyć listem poleconym lub osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 2, pokoje 12–13, w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 7.30–15.30, w środę w godz. 7.30–17.00, natomiast w piątek w godz. 7.30–14.00. W przypadku pytań możliwy jest kontakt telefoniczny pod numerem 13 44 82 608.

Z informacji, które przedstawił wójt, wynika, że na koniec czerwca br. wypłacono świadczenia wychowawcze dla 1003 dzieci w 595 rodzinach, natomiast do ubiegłego piątku przyznano od miesiąca lipca świadczenie na 176 „nowych” dzieci uprawnionych do świadczenia. Wnioski na bieżąco wpływają i są rozpatrywane. Najbliższa wypłata w terminie 25 lipca.

bus500 6

 

 

 

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram