Nadeszło lato – czas odpoczynku i zabaw. W tym roku dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy zorganizowano w okresie wakacyjnym bezpłatną naukę pływania. Z lekcji, prowadzonych przez instruktora na krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle, korzysta 116 uczniów klas I–III szkół podstawowych.

Zajęcia dla 4 blisko 30-osobowych grup prowadzone są raz w tygodniu i potrwają do 22 sierpnia.

Prosi się rodziców o dopilnowanie frekwencji uczniów na zajęciach, punktualne dowożenie dzieci do miejsca zbiórki (na godz. 9.00) i punktualny odbiór (około 12.20).

Kurs finansowany jest ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Żmigrodzie w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Baseny 2019
Baseny 2019 Baseny 2019
Baseny 2019
Baseny 2019 Baseny 2019
Baseny 2019
Baseny 2019 Baseny 2019
Baseny 2019
Baseny 2019 Baseny 2019
Baseny 2019
Baseny 2019 Baseny 2019
Baseny 2019
Baseny 2019 Baseny 2019
Baseny 2019
Baseny 2019 Baseny 2019
Baseny 2019
Baseny 2019 Baseny 2019
Baseny 2019
Baseny 2019 Baseny 2019
Baseny 2019
Baseny 2019 Baseny 2019