^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Restrukturyzacja małych gospodarstwInformujemy o prowadzonej kampanii informacyjnej, która dotyczy możliwości składania wniosków od rolników chcących skorzystać z pomocy finansowej w ramach programu „Restrukturyzacja małych gospodarstw". Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014–2020. W tegorocznym naborze zniesiono m.in. wymóg podlegania ubezpieczeniu w KRUS przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

Nabór wniosków rozpocznie się od 31 maja i potrwa do 29 czerwca 2019 r.

Premia może być przyznana osobom, które są m.in. posiadaczami gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, położonych na terytorium Polski, których wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro. Pomocą objęte będą gospodarstwa, w których rolnicy prowadzą działalność rolniczą w celach zarobkowych, w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, oprócz chowu i hodowli ryb. Przez działalność zarobkową rozumie się uzyskiwanie co najmniej 25 proc. wszystkich dochodów z rolnictwa lub co najmniej 25 proc. wszystkich przychodów.

Na restrukturyzację można otrzymać 60 tys. zł premii.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR, Podkarpackim Oddziale Regionalnym i Biurach Powiatowych ARIMR.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram