^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W okresie od czerwca do sierpnia bieżącego roku na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego zostanie przeprowadzone badanie opinii publicznej na temat sytuacji rodzin. Wykonawcą badania jest firma Market Research World (MRW) z siedzibą w Gliwicach. W ramach projektu ankieterzy:
– odwiedzą mieszkańców w ich domach w celu przeprowadzenia ankiety,
– skontaktują się telefonicznie lub internetowo z mieszkańcami w celu umówienia się na indywidualny pogłębiony wywiad,
– skontaktują się telefonicznie lub internetowo z przedsiębiorcami w celu przeprowadzenia ankiety.

 

LIST POLECAJĄCY

Samorząd Województwa Podkarpackiego w partnerstwie z Samorządem Województwa Małopolskiego, Urzędem Statystycznym w Rzeszowie oraz Uniwersytetem Rzeszowskim zainicjował realizację badania pn. „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji”.

W ramach procesu badawczego realizowane będą następujące techniki:
– bezpośrednia ankietyzacja mieszkańców województw podkarpackiego i małopolskiego w ich domach,
– internetowa ankietyzacja przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizatorów usług społecznych,
– telefoniczna i/lub internetowa ankietyzacja pracodawców z województw podkarpackiego i małopolskiego,
– internetowa ankietyzacja mieszkańców województw podkarpackiego i małopolskiego, którzy wyemigrowali za granicę,
– pogłębione wywiady osobiste z mieszkańcami województw podkarpackiego i małopolskiego,
– pogłębione wywiady grupowe przedstawicieli instytucji realizujących zadania z zakresu wsparcia rodziny.

Uprzejmie proszę o wsparcie pracowników firmy Market Research World wykonującej zadanie, którzy będą się z Państwem kontaktować i prosić o wzięcie udziału w badaniu. Państwa udział w projekcie ma kluczowe znaczenie dla jego jakości i efektywności. Jednocześnie pragnę podkreślić, że wszelkie udzielane informacje będą miały charakter anonimowy oraz zostaną wykorzystane jedynie w realizacji przedmiotowego badania.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt z kierownikiem badania Panem Piotrem Sojką, tel. 32 42 027 08 lub osobą odpowiedzialną za koordynację badania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego Panem Pawłem Szczęchem, tel. 17 74 767 82.

Z góry dziękuję Państwu za poświęcenie cennego czasu i pomoc w realizacji badania.

 

Z poważaniem
Wicemarszałek Województwa
Ewa Draus

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa