Na Uniwersytecie Rzeszowskim 23 maja 2019 r. odbyło się Forum Kobiet Wiejskich. Inicjatorem tego spotkania był Podkarpacki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Wojewoda Podkarpacki.

W forum uczestniczyło ponad 500 kobiet w szczególności przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Podkarpacia, aktywnych w życiu zawodowym oraz w życiu społecznym i kulturalnym. Celem spotkania, było omówienie roli pań w życiu rodzinnym i społecznym. Głównym punktem były referaty okolicznościowe wygłoszone przez Panią Halinę Szymańską Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Panią Ewę Leniart Wojewodę Podkarpackiego, Panią Marię Fajger Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Panią Teresę Pamułę Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Panią Annę Cieszyńska pracownika Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Referaty bardzo zainteresowały zaproszonych gości i zostały nagrodzone gromkimi brawami.

W wydarzeniu uczestniczyli również podkarpaccy parlamentarzyści, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych. Panie z kół gospodyń wiejskich, prezentowały swoje wyroby kulinarne oraz rękodzieło ludowe. Wydarzenie uwieńczyły występy artystyczne Kapeli „Magurzanki” z Nowego Żmigrodu oraz Klaudii Nycz uczennicy II Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie.

pfk1

www.arimr.gov.pl