^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Na Uniwersytecie Rzeszowskim 23 maja 2019 r. odbyło się Forum Kobiet Wiejskich. Inicjatorem tego spotkania był Podkarpacki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Wojewoda Podkarpacki.

W forum uczestniczyło ponad 500 kobiet w szczególności przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Podkarpacia, aktywnych w życiu zawodowym oraz w życiu społecznym i kulturalnym. Celem spotkania, było omówienie roli pań w życiu rodzinnym i społecznym. Głównym punktem były referaty okolicznościowe wygłoszone przez Panią Halinę Szymańską Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Panią Ewę Leniart Wojewodę Podkarpackiego, Panią Marię Fajger Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Panią Teresę Pamułę Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Panią Annę Cieszyńska pracownika Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Referaty bardzo zainteresowały zaproszonych gości i zostały nagrodzone gromkimi brawami.

W wydarzeniu uczestniczyli również podkarpaccy parlamentarzyści, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych. Panie z kół gospodyń wiejskich, prezentowały swoje wyroby kulinarne oraz rękodzieło ludowe. Wydarzenie uwieńczyły występy artystyczne Kapeli „Magurzanki” z Nowego Żmigrodu oraz Klaudii Nycz uczennicy II Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie.

pfk1

www.arimr.gov.pl

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa