Łężyny 1Rozstrzygnięto przetarg na remont 3 dróg gminnych – w Kątach i Łężynach. Zadania do 20 sierpnia wykonać ma wyłonione w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o. o. w Jaśle. Ich łączny koszt wyniesie 429 511,13 zł, przy 80% dofinansowaniu MSW w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Na dwóch drogach w Kątach: „Kolonia” nr 1584 w odcinku 0+000 – 0+295 oraz „Górki” nr 1581 w odcinku 0+000 – 0+275 wykonane zostaną nawierzchnie asfaltowe. W Łężynach na drodze „Podlas” nr 1400 na pierwszych 400 m położona zostanie również nawierzchnia asfaltowa, zaś na dalszych 766 – nawierzchnia klińcowa.

Aktualnie trwają prace ziemne – profilowanie i wzmacnianie podbudowy oraz udrażnianie rowów.