W budynku Urzędu Gminy
w Nowym Żmigrodzie (sutereny) prowadzony jest
PUNKT KONSULTACYJNY
w ramach którego udzielane są konsultacje psychologiczne.

 

Od miesiąca maja konsultacje odbywają się raz w miesiącu, w poniedziałki w terminach:
13.05.2019 r,. 10.06.2019 r., 15.07.2019 r., 26.08.2019 r., 16.09.2019 r.
w godz. 17.00–19.00.

Terapeuta udziela pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz ofiarom przemocy
udziela informacji o możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii, kieruje do odpowiedniej instytucji,
motywuje do leczenia i udziela wsparcia psychologicznego rodzinom osób uzależnionych oraz ofiarom przemocy.

Możliwość ustalenia terminu spotkania pod numerami telefonu:
13 44 826 22; 13 44 38 376; 13 44 826 21; 510 997 390.

Punkt prowadzi Magdalena Maculak – certyfikowany specjalista PARPA w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psychoterapeuta uzależnień w procesie certyfikacji.

Wszystkie porady i konsultacje są bezpłatne.