^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Dzisiaj wybrani na nową kadencję sołtysi otrzymali z rąk wójta Grzegorza Bary zaświadczenia o dokonanym przez mieszkańców wyborze na sołtysa. Nie zabrakło życzeń powodzenia i sukcesów w pracy na rzecz lokalnej społeczności.

W spotkaniu uczestniczyli również: Zastępca Wójta Radosław Kujawski, Sekretarz Gminy Mateusz Buczyński oraz Skarbnik Gminy Elżbieta Piotrowska.

Głosowanie na sołtysów odbyło się 14 kwietnia w 8 sołectwach gminy (Brzezowa, Desznica, Gorzyce, Mytarz, Nienaszów, Nowy Żmigród, Stary Żmigród, Toki). W sołectwach, w których zgłosił się tylko jeden kandydat (Grabanina, Kąty, Łężyny, Łysa Góra, Mytarka, Nienaszów-Sośniny, Sadki, Siedliska Żmigrodzkie, Skalnik) wybory nie były przeprowadzane. W Makowiskach i w Jaworzu – z powodu braku zgłoszeń kandydatów na sołtysa w wyznaczonym terminie wybór sołtysa dokonany został na Zebraniu Wiejskim.

Zmiany nastąpiły w 5 sołectwach. Poniżej przedstawiamy listę wybranych sołtysów:
1. Brzezowa – Piotr Bilski,
2. Grabanina – Dawid Kmiecik,
3. Desznica – Stanisław Piwowarczyk,
4. Gorzyce – Bronisław Kubacki,
5. Jaworze – Stanisław Wójcik,
6. Kąty – Tadeusz Źrebiec,
7. Łężyny – Henryk Czaja,
8. Łysa Góra – Teresa Laskowska,
9. Makowiska – Wioleta Mucha,
10. Mytarka – Ryszard Bęben,
11. Mytarz – Stanisław Wielgosz,
12. Nienaszów – Helena Kulisz,
13. Nienaszów-Sośniny – Agnieszka Subik,
14. Nowy Żmigród – Andrzej Ziomek,
15. Sadki – Jolanta Wygnał,
16. Siedliska Żmigrodzkie – Jan Bożętka,
17. Skalnik – Maria Adamska,
18. Stary Żmigród – Henryk Strzelec,
19. Toki – Michał Kuznecki.

Nowi sołtysi od...
Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze
Nowi sołtysi od...
Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze
Nowi sołtysi od...
Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze
Nowi sołtysi od...
Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze
Nowi sołtysi od...
Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze
Nowi sołtysi od...
Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze
Nowi sołtysi od...
Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze
Nowi sołtysi od...
Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze
Nowi sołtysi od...
Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze
Nowi sołtysi od...
Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze
Nowi sołtysi od...
Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze
Nowi sołtysi od...
Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze
Nowi sołtysi od...
Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze
Nowi sołtysi od...
Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze
Nowi sołtysi od...
Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze
Nowi sołtysi od...
Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze
Nowi sołtysi od...
Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze
Nowi sołtysi od...
Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze
Nowi sołtysi od...
Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze
Nowi sołtysi od...
Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze
Nowi sołtysi od...
Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze
Nowi sołtysi od...
Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze
Nowi sołtysi od...
Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze
Nowi sołtysi od...
Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze
Nowi sołtysi od...
Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze
Nowi sołtysi od...
Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze
Nowi sołtysi od...
Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze
Nowi sołtysi od...
Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze
Nowi sołtysi od...
Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze
Nowi sołtysi od...
Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze
Nowi sołtysi od...
Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze
Nowi sołtysi od...
Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze
Nowi sołtysi od...
Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze
Nowi sołtysi od...
Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze
Nowi sołtysi od...
Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze
Nowi sołtysi od...
Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze
Nowi sołtysi od...
Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze
Nowi sołtysi od...
Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze
Nowi sołtysi od...
Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa