^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


szDobiega końca I etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Żmigrodzie. W marcu uruchomione zostały 2 przepompownie, wykonano 49 przyłączy. Do wykonania pozostał odcinek 1 km na przedłużeniu ulicy Dukielskiej.

Prace przy budowie sieci głównej trwają jeszcze w Nienaszowie. Na koniec marca ich zaawansowanie wynosiło 80%. Do wykonania pozostało tam jeszcze ok. 4 km sieci oraz wszystkie przyłącza.

Końcem ubiegłego roku przebudowano też blisko kilometrowy odcinek wodociągu pomiędzy ujęciem wody na rzece Wisłoka w miejscowości Kąty, a zasobnikiem w Nowym Żmigrodzie, dzięki czemu znacznie uszczelniono sieć, zapobiegając wyciekom wody.

Budowa kanalizacji w tych dwóch miejscowościach oraz przebudowa wodociągu kosztować będzie blisko 6,3 mln zł, przy 2 mln zł dofinansowania. Zadanie współfinansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Prace, łącznie z przyłączami, mają zostać zakończone jeszcze w tym roku.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram